Akreditē Špoģu Mūzikas un mākslas skolu

Izglītība

Špoģu Mūzikas un mākslas skola tika akreditēta uz sešiem gadiem sasniedzot augstvērtīgus vērtējumus visos kritērijos, ko vērtēja akreditācijas komisija, kuras sastāvā bija savas nozares speciālisti no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas  un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas. Skolai akreditācija ir kā eksāmens audzēknim. Lai sekmīgi to nokārtotu ir jāiegulda sistemātisks, mērķtiecīgs darbs gan pedagogiem, gan skolas vadībai, gan pašvaldībai. Arī bez lieliskiem audzēkņiem un viņu atbalstošajiem vecākiem šīs darbs neveiktos tik sekmīgi īpaši koncertā, ko varēja klausīties akreditācijas komisijas dalībnieki.  Vērtējot skolas darbības kvalitāti  tika vērtēta tās darbības atbilstība likumdošanas un iekšējo reglamentējošo dokumentu prasībām, akreditācijas komisijas eksperti apmeklēja mācību stundas, lai novērtēt mācību procesa kvalitāti, tikās ar skolas darbiniekiem, audzēkņiem un vecākiem, lai novērtētu izglītības iestādes vidi, sociāli psiholoģisko mikroklimatu un drošību, apmeklēja skolas mācību  punktus Kalupē, Vabolē un Kalkūnē, lai novērtētu to tehnisko nodrošinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. Šis pārbaudījums prasīja rūpīgu sagatavošanos un arī koncentrēšanos. Tas ieskicēja nepilnības, kuras varam uzlabot un galvenais – tas parādīja, cik laba komanda esam un ka strādājam pareizā virzienā. Paldies visiem iesaistītajiem par atbalstu un paveikto darbu, un turpināsim vēl labāk!

Guva pieredzi starptautiskā konkursā Lietuvā