Vakance sociālā rehabilitētāja amatam

AKTUĀLI

Daugavpils novada Sociālais dienests (reģ.nr.90009744932)

izsludina pieteikšanos uz vakanci sociālā rehabilitētāja amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3412 02)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga 600 EUR

Darba vieta: Dienas aprūpes centrs invalīdiem un pensijas vecuma personām, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Darba pamatpienākumi:

 • Attīstīt sociālās prasmes cilvēkiem ar intelektuāliem traucējumiem;
 • Identificēt klientu sociālās problēmas, noteikt problēmu risinājumu alternatīvas, organizēt problēmu risināšanas procesu;
 • Nodrošināt nepieciešamo atbalstu un palīdzību klientam, lai atrastu un piekļūtu viņam nepieciešamajiem valsts un pašvaldības resursiem: juridiskiem, medicīnas, finansiāliem, sociāliem u.c.;
 • Sniegt klientam psihosociālo palīdzību;
 • Organizēt integratīvos, tematiskos un brīvā laika pasākumus klientiem;
 • Organizēt un vadīt nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības.

Prasības kandidātiem:

 • Vidējā profesionālā  izglītība, sociālā rehabilitētāja kvalifikācija;
 • Prasme identificēt un analizēt sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • Prasme vadīt sociālo rehabilitāciju;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
 • Labas iemaņas darbā ar biroja tehniku;
 • Labas krievu valodas zināšanas (mutvārdos);
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā un patstāvīgi, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas;
 • Vēlama pieredze sociālās rehabilitācijas jomā.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Pieteikumus sūtīt pa pastu: Daugavpils novada dome Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401 (ar norādi Sociālajam dienestam);  e-pastu: soc@dnd.lv vai iesniegt personīgi 6.kabinētā līdz 2020.gada 7.februārim.

 Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies  telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pieņemts Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020. gadam