Uzņēmējus aicina izteikt viedokli par ražošanas telpām industriālajā parkā “Altop”

AKTUĀLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novadu vēlas noskaidrot uzņēmēju interesi par ražošanas telpu pieprasījumu potenciālajā ALTOP Industriālā parka teritorijā.

Teritorija ir stratēģiski nozīmīga uzņēmējdarbības attīstībai Latgales plānošanas reģionā. Industriālo parku “ALTOP” jeb Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centru paredzēts būvēt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Augšdaugavas novadā, Naujenes pagastā, Locikos.

Informācija par nosacījumiem: www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/altop-altop

Lūdzam uzņēmējus, kuriem perspektīvā būtu interese attīstīt uzņēmējdarbību ALTOP Industriālajā parkā, atsaukties un aizpildīt anketu.

Lūdzam atbildēt uz jautājumiem līdz 2023. gada 5. februārim -https://docs.google.com/forms/d/1n-IyzqrXeCEA_gv5wA_HxWhMqYCFUKrc2NVaTnh70AY/edit

Jau iepriekš pateicamies par veltīto laiku un interesi!

Vesels ēdis pie šefa Ilūkstē!