Turpinot tradīcijas

Pagastu un pilsētu ziņas

Turpinot savu Ziemassvētku tradīciju, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra seniori apmeklēja Višķos sociālās aprūpes centru. Vokālais ansamblis “Rasa”(vad. O.Pankova ) iepriecināja  iemītniekus ar sirsnīgu Ziemassvētku koncertu.  Dziesmas skanēja  latviešu un latgaliešu valodā. Seniori uzdāvināja iemītniekiem ne tikai skaistu koncertu, bet arī savu labestību, savu plašo sirdi.

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētku brīnumi bibliotēkā”