Trīs novada ezeros izpētīja zivju resursus

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā administrācija pavasarī iesniedza Zivju fondam projektu par Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi Augšdaugavas novada ezeros. Projekta īstenošanai tika saņemti Zivju fonda līdzekļi. Šo lēmumu 14. marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē atbalstīja deputāti.

Divu jūnija nedēļu laikā "BIOR" veica Salienas pagasta Zabolotņiku, Klepinu un Dūnakļu ezera izpēti. Pētniecības rezultāti kalpos par pamatu zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai.

Izmaksas sastāda 5777 eiro, no tiem 5140 eiro ir Zivju fonda finansējums, bet atlikušo daļu jeb 635 eiro līdzfinansē Augšdaugavas novada pašvaldība.

Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!