Topošos vides inženierus aicina pieteikties stipendijai

AKTUĀLI

Pēc Daugavpils novada uzņēmēju aptaujas, pašvaldība nolēma atbalstīt topošos speciālistus, kas ir nepieciešami novada uzņēmumos. Programma tiks realizēta caur pašvaldības stipendiju fondu. Šāda veida stipendijai var pieteikties studējošais, kurš kādā no minētām profesijām uzsāk vai arī turpina studijas.

Kopumā šogad tiek atbalstītas 3 dažādas specialitātes. Jau ziņojām par iespēju pieteikties radiologa asistentiem. Šoreiz sīkāk informējam par vēl vienu jomu, kurā var saņemt atbalstu no pašvaldības – tā ir vide un ūdenssaimniecība (ar iegūstamo kvalifikāciju “Vides inženieris”).  Šajā nozarē stipendiju piešķirs 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students. Vides inženiera specialitāte ir pieprasīta vienā no Daugavpils novada uzņēmumiem – SIA ”Meliors Krauja”.

SIA "Meliors Krauja" gabalkūdras ieguves laukā Gerlaku purvā (Daugavpils novads)

Uzņēmumā ir nepieciešami jaunie kadri

Sia "Meliors Krauja" nodarbojas pamatā ar meliorācijas sistēmu, ka arī grants seguma ceļu būvniecību (tie var būt pagasta un meža ceļi) un to remontu. Tāpat uzņēmums iegūst un pārstrādā gabalkūdru.

”Uz šo dienu vadošo kadru ir pietiekoši, bet kas tas ir par uzņēmēju, kurš nedomā par nākotni. Tāpēc mēs esam gatavi uzņemt praksē vai nosūtīšanu uz mācībām vidējā līmeņa speciālistus. Mālpils tehnikums, kurš iepriekš gatavoja speciālistus ir jau daudzus gadus ciet, līdz ar ko vidējā līmeņa speciālistu trūkst. Var teikt, ka izveidojies deficīts,” stāsta uzņēmums valdes loceklis Antons Soms.

Uzņēmums atrodas Daugavpils novada Kraujas ciemā, un tā darbības zona ir izveidojusies apmēram 100 km rādiusā, pārsvarā Latgalē. Pēc uzņēmuma vadības teiktā Latvijā labs speciālists šajā nozarē var pelnīt:

”Pastāvīgie kadri, kas pie mums strādā ir apmierināti ar algu līmeni. Nesolām gluži ”Rīgas algas", bet darbs ir stabils un šim reģionam atbilstošs. Algas tiek maksātas pēc likuma, ar visiem nodokļiem, lai cilvēkiem tiktu iemaksāts arī sociālais nodoklis, un veidotos uzkrājumi pensijai. Jaunie darbinieki ir vajadzīgi, jo nekas nav mūžīgs. Kadri mainās. Tiem, kam ir daudz gadu, aiziet projām, jauniem jānāk viņu vietā. Tas ir dabisks process.”

Kūdra no lauka tiek savākta ar modernu Kanādā ražoto kūdras savācēju

Stipendijas apmērs un saņemšanas kritēriji

Studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to dara dotajā specialitātē, tiks maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties speciālists no jebkura Latvijas reģiona. Pārējiem studējošiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Daugavpils novada pašvaldībā vai arī ir jābūt Daugavpils novada vidusskolas absolventam (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas). Studējošajam jābūt ar sekmju vidējo atzīmi ne zemāku par 6 ballēm. Pēc augstskolas absolvēšanas 3 gadus būs jānostrādā pie attiecīgā uzņēmēja.

Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Pašvaldība gatava izpalīdzēt ar dzīvokļiem

Aktuāls jautājums topošiem speciālistiem uzsākot darba attiecības ar darba devēju būs dzīvokļa jautājums.

”Daugavpils novada pašvaldība stipendiātiem, līdz ar darba uzsākšanu attiecīgajā specialitātē nepieciešamības gadījumā var piedāvāt izīrēt pašvaldības dzīvokli. Lai pretendēt uz dzīvojamo telpu, stipendiātiem būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu, darba devēja motivācijas vēstuli un darba līgums. Dzīvoklis tiek piemeklēts pēc iespējas tuvāk darba vietai. Pats stipendiāts arī var norādīt vietu, kurā viņš vēlas izīrēt dzīvokli,” skaidro Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Kas ir jāsniedz komisijai, lai pieteiktos stipendijai?

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2020. gada 31. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Informācijai: Jāzeps Krukovskis Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants tālr.: 65422284, mob.: 26121362 e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Autors un foto: Dainis Bitiņš

https://www.youtube.com/watch?v=fVao5tEx2qQ

Cauri Daugavpils novadam vijas Gaismas ceļš