Kandidātu pieteikšana Augšdaugavas novada konkursam „Saimnieks 2024”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība izsludina uzņēmēju konkursu "Saimnieks 2024". Konkursa mērķis ir apzināt un godināt novada uzņēmējus. Kandidātus ikviens mūsu novada iedzīvotājs, biedrība, uzņēmējs, pilsētu un pagastu apvienību pārvaldes vai citas organizācijas var pieteikt sākot no 21. maija līdz 11. jūnijam.

Pretendentus iespējams pieteikt, lejupielādējot anketu, aizpildot un nosūtot uz pašvaldības e - pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv, vai iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada Centrālajā pārvaldē Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Anketas iespējams iesniegt arī jebkurā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. VPVKAC adreses ir pieejamas šeit.

Pieteikumus divās kārtās vērtēs atbildīgā komisija. Konkursa pretendenti, kas bijuši laureāti pēdējo trīs gadu laikā netiks virzīti dalībai!

Nominantus iespējams izvirzīt 10 kategorijās:

  1. GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS
  2. GADA TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
  3. GADA RAŽOTĀJS
  4. GADA MĀJRAŽOTĀJS
  5. GADA AMATNIEKS
  6. GADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
  7. GADA TIRGOTĀJS
  8. GADA LAUKSAIMNIEKS
  9. GADA ROSĪGĀKĀ BIEDRĪBA
  10. GADA "ZAĻĀKAIS" UZŅĒMUMS VAI SAIMNIECĪBA

Komisijai ir tiesības izveidot arī citas nominācijas vai piešķirt kādu specbalvu, gadījumā, ja pretendents neatbilst nevienai no kategorijām.

Konkursa rezultātus paziņos svinīgajā noslēguma ceremonijā, par kuru tiks paziņots personīgi.

Kontaktpersona jautājumu gadījumos: Iveta Megne, Vecākā komercdarbības speciāliste, 65422284, iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv.

Uzņemšana Naujenes Mūzikas un mākslas skolā