Starptautiskās dejas dienas koncerts

AKTUĀLI

No 1982. gada 29. aprīlis pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes iniciatīvas tiek atzīmēts kā Starptautiskā dejas diena. Ik gadu visdažādāko žanru dejas mākslas pārstāvju piedāvā šajā dienā koncertus un priekšnesumus miljoniem skatītāju visā pasaulē. 

29. aprīlī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā uz Starptautiskas dejas dienas koncertu pulcējās dažādu dejas žanru amatiermākslas kolektīvi no Augšdaugavas novada. Koncertā piedalījās: Bebrenes kultūras nama Eiropas deju kolektīvs “Rudzupuķes”, Demenes kultūras nama deju kolektīvs ”Dzīvīte”, Dvietes pagasta kultūras nama Eiropas deju kolektīvs “Saulespuķes”, ”Dvietes pagasta kultūras nama līnijdeju  grupa ”Atkal”, Kalkūnes pagasta moderno deju kolektīvs ”VITA OF DANCE”, Kalupes pagasta dāmu deju kolektīvs ”Leičupe”, Sabiedriskā centra “Laucese” vēsturisko deju grupa, Salienas kultūras nama ritma deju grupa ”Laimīte”, Subates kultūras nama līnijdeju grupa RitmusS”, Silenes kultūras nama mūsdienu deju grupa “Tornado”, Tabores pagasta Sabiedriskā centra vēsturisko deju kopa ”Senlaiku motīvi”, Ilūkstes kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs ”Ozolzīles”.

Paldies kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu un radīto dejas prieku.

Ražīgs un muzikāliem piedzīvojumiem piepildīts aprīlis Špoģu MMS audzēkņiem