Sportiski un atraktīvi Līgo svētki Medumos!

Kultūra

Šogad Līgošana Medumos sākas no rīta un turpinājās līdz pat nākamās dienas rītam. Svētkus apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan arī atbraukušie viesi, cilvēku bija daudz un katrs atrada nodarbi pēc savām interesēm.

Iesākām dienu ar ģimeņu sacensībām uz kajakiem "LAIVA MANA LĪGOJAS". Medumu ezers vēl tādu notikumu nebija piedzīvojis! Divdesmit ģimeņu komandas, ar lielu prieku un aizrautību, piedalījās sacensībās. Līdzjutēji ar uzmundrinošiem saucieniem atbalstīja savējos. Lielākā daļa pamēģināja braukšanu ar kajakiem pirmo reizi. Sacensību noslēgumā izvirzījās trīs uzvarētāji - pirmo vietu ieguva Ivanovu-Gaiduļu ģimene, otru vietu Maizīšu ģimene un trešo vietu Surmoviču ģimene. Katra komanda bija apbalvota ar vasaras laikam piemērotām dāvanām. Pirmās vietas ieguvēji arī saņēma  Pirmā Pasaules kara muzeja ieejas ģimenes biļeti. Kā arī “Restime” pārstāvji visiem dalībniekiem sarūpēja piemiņas magnētiņus. Pēc sacensībām bērniem bija iespēja papriecāties uz batuta, piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar rokdarbu pulciņu “Kaleidoskops” un izveidot origami - kuģīti, kā arī “mājas sargātāju” no kaltētām zālēm un puķēm. Kā arī apmainīties ar rotaļlietām un patrokšņot uz muzikālās paletes. Kamēr visi bija aizņemti, Mežciema biedrības aktīviste - Irēna Voitāne pagatavoja un cienāja visus klātesošos ar garšīgu skābeņu “Spēka zupu”.

Otro dienas daļu mēs sākām ar atraktīvo taku Medumu parkā. Iedzīvotājiem un viesiem tika piedāvāts izjust tradīcijas neierastā naksnīgajā pastaigā "LĪGO TAKĀ".  Apmeklētāji ceļā sastapās ar astoņām Līgo tradīcijām, kas savijās neierastā gaismas un skaņas spēlē.

Turpinājām ar svētku koncertu, kuru atklāja  mazie Medumieši/ aktīvisti, kas iepriecināja visus skatītājus ar izrādi “Teku, teku pa celiņu” pēc tautasdziesmas motīviem. Vakara programmas zvaigznes šogad bija Lukašenoku ģimene, kas sagatavoja brīnišķīgu programmu ar aizkustinošām dziesmām. Pēc sen izveidotās tradīcijas, ugunskuru iededzināja Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs. Šogad mēs organizējam arī konkursu “Līgo telts”. Savu radošumu paradīja Kirilovu ģimene, kuri dāvanā saņēma Pirmā Pasaules kara muzeja ieejas biļeti. Līgotāji dejoja līdz rītam, baudīja siltu laiku, vasaru un Medumu parku!

Dienas pasākums tika realizēts SIF projekta 2023.LV/ĢDP/63 “Kopā būt – Stipriem kļūt” ietvaros, pasākumu organizēja biedrības "Medumu Cerība" un “Mežciema biedrība”, un Medumu Tautas nams. Takas tapšana, konkursa ietvaros, tika finansēta ar Augšdaugavas novada pašvaldības nevalstisko un reliģisko organizāciju līdzfinansējumu. Vakara programmu organizēja Medumu tautas nams.

Paldies SIF par iespēju iepriecināt mūsu iedzīvotājus un viesus! Īpaši Jeļenai Žukovai, kas brīnišķīgi raksta projektus un palīdz realizēt idejas. Paldies visiem dalībniekiem/sportistiem, kuri nepabaidījās izmēģināt braukšanu ar kajakiem. Paldies, meistarklašu un stafešu pārstāvjiem, garšīgās spēka zupas pavārei no Mežciema biedrības Irēnai Voitānei, atraktīvai pasākuma vadītājai Aleksandrai Gravei, draudzīgiem "Restime" pārstavjiem, Miropijai Petkunei. Paldies  visiem iesaistītajiem takas tapšanā - Rokdarbu pulciņam "Kaleidoskops", īpaši Diānai Mikulanei, aktīvajiem jauniešiem – Janai un Nadjai, Valērijam Lebedjokam par elektrības nodrošināšanu, Dmitrijam Pavlenko, SIA "Axon Cable" par darba materiālu, veikalam “Tikka”  un citiem iesaistītajiem!

Vairāk par Līgo svētkiem Medumos.

Sagatavoja: Medumu pagasta Kultūras darba vadītāja Anita Drozdova

Demenē līgojām ar dejām un dziesmām