Demenē līgojām ar dejām un dziesmām

Demenes pagasts

23. jūnijā uz Demenes estrādi sanāca vietējie iedzīvotāji ar savām ģimenēm, draugiem, radiem un ciemiņiem, lai kopā svinētu visskaistākos, vasarīgākos un maģiskākos gada svētkus - Līgo un Jāņus. Laiks bija brīnišķīgs!

Pasākumā laikā visiem apmeklētājiem bija iespēja iepazīties vai atcerēties Līgo svētku tradīcijas, izspēlēties Jāņu rotaļās, izdziedāt Līgo dziesmas, uzcienāties ar svētku cienastu – sieru, kvasu, alu un sagaidīt Jāņu dienas saullēktu pie ugunskura, kā arī kārtīgi izdejoties.
Šogad uz pasākumu atnākušie 4 Jāņi 6 Jāņa meitas un 3 Jāņa dēli. Vasaras saulgriežu burvību  izdancoja deju grupa “Dzīvīte” (vad. Māris Akerbergs), izdziedāja vokālais ansamblis “Aizturi elpu” (vad. Zigfrīds Pļiska).

Līgo svētki Demenē aizvadīti ar siltiem un saulainiem laika apstākļiem, lustīgām izdarībām, skaistām dziesmām, raitām dejām un brīnišķīgu noskaņu.

Demenes kultūras nams izsaka pateicību pagasta darbiniekiem, pasākuma dalībniekiem, pagasta iedzīvotājiem, kas atbalstīja un līdzdarbojās pasākuma rīkošanā! Paldies Demenes un Laucesas jaunatnei -  J. Morozovai, J. Goršentovai, P. Skurjatei, D. Lukšai, V. Terentjevai un Demenes pagasta sporta organizatoram V. Šmeišam par izklaides aktivitāšu norisi.
Par finansiālo atbalstu pateicamies Augšdaugavas novada domei un Demenes pagasta pārvaldei.
Īpašu PALDIES par finansiālo atbalstu izsakām mūsu sponsoriem: V. Bogačovam (SIA AB.lv), I. Artimovičam, A. Rimšānam, A. Bleideram, biedrībai Demenes “Sociālā atbalsta centrs”.

Informācija: O. Zaikovska
Foto: J. Sterlāne

Par mobilā mamogrāfa izbraukumu 29.jūlijā