Sportiskā garā aizvadīts Sporta skolas izlaidums

AKTUĀLI

Augusta izskaņā, kad dārzos un tīrumos ir ražas laiks, arī sporta skolā noslēdzas mācību gads, kad apkopo mācību gadā sasniegto un sumina absolventus.

Šogad izlaidums tika svinēts 28.augustā, un tas bija pirmais Augšdaugavas novada sporta skolas izlaidums. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību šogad ieguva 22 sporta skolas izglītojamie. 30V profesionālās izglītības programmu apguvuši 7 augstākās sporta meistarības grupas audzēkņi, futbolisti, kuri absolvē skolu. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības 20V programmas apguvi saņēma 9 futbolisti un 6 vieglatlēti, kuri turpinās izglītoties augstāka līmeņa programmā – trenēties un aizstāvēt skolas godu sacensībās. Izlaidumā tika sumināti arī 2021./2022.m.g. labākie sportisti, viņi saņēma Pateicības rakstus un piemiņas balvas par augstiem sasniegumiem sacensībās un skolas popularizēšanu.

Pasākums noritēja sportiskā gara un sirsnīgu apsveikumu noskaņā. Absolventus un visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Dzintars Pabērzs, ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem sportistu vecāki sveica savus bērnus un pateicās gan treneriem, gan skolas vadībai, gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīstībā. Ar skaistām dziesmām priecēja Ilūkstes dziedošās meitenes Dana Viviāna un Evelīna, un ar ritmiskām dejām izklaidēja deju kluba “Vivat” dejotāji. Pasākuma vadītājs Artūrs Lapa uzjundīja sportisku garu un noslēgumā visus vienoja viņa tradicionāli dziedātā dziesma ar vārdiem: “Sarauj, Ilūkste! “

Direktora vietniece izglītības jomā Dagnija Jemeļjanova

Bebrenes pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam