“Sportā rodas prieks” Kalupē

AKTUĀLI

Zinību diena, 1.septembris, šogad visiem, kā skolēniem, tā arī viņu vecākiem un skolotājiem izdevās īpaša- skolas gada sākšanos visi varēja svinēt, neatrodoties skolā. Kalupē pirmssvētku rosība jau bija manāma vairāk kā nedēļu, jo Kalupes multifunkcionālā jauniešu centra dalībnieki  gatavojās šo dienu atzīmēt īpaši- organizējot aktīvu, saturīgu, aizraujošu laika pavadīšanu visas dienas garumā pasākumā “Sportā rodas prieks”, kā arī aicinot tajā piedalīties un veicinot draudzīgu kaimiņattiecību veidošanos ar citu pagastu jauniešiem. Pasākuma tematika likās interesanta ne tikai pašiem kalupiešiem, bet arī Višķu pagasta jauniešiem, kas jau izsenis var lepoties ar savu aktivitāti un draudzīgu attieksmi dažādos pasākumos.

Jau no agras pēcpusdienas jauniešu komandas mērojās spēkiem 10 sportiskās disciplīnās, komandas saliedēšanas spēlēs, kurās varēja pierādīt ne vien savu fizisko sagatavotību, bet arī komandas garu, prieku par kopābūšanu un radošo fantāziju. Jau disciplīnu nosaukumi vien viesa interesi dalībniekos- “Karalauka mediķi” ar pirmās palīdzības sniegšanas prasmēm, “Dārgumu meklēšana”, “Ēģiptes piramīdas”, veidojot dzīvo piramīdu, “Pazudušais siena rullis”, “Ātrāk, tālāk, slapjāk”, “Pazudusī krāsa”.  Arī mazākajiem pasākuma dalībniekiem bija jāmērojas spēkiem 5 sporta disciplīnās, pielietojot veiklību, attapību un sadarbības prasmes. Kopumā ap 100 bērnu, jauniešu un pieaugušo ar prieku piedalījās šajās fiziskajās aktivitātēs.

Ar skaļām ovācijām Kalupes centrā tika sagaidīti īpašie viesi- Latvijas motokluba “Free Hawks” baikeri, kas ne vien padižojās ar saviem skaistajiem spēkratiem, bet arī ļāva izbaudīt braucienu pasākuma mazākajiem dalībniekiem, izmēģināt spēkus lielākajiem un atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem.

Lai sportojot neizsīktu spēki, pasākuma dalībniekus cienāja ar īpaši gardo laša siera zupu, par ko parūpējās Kalupes pagasta pārvaldes darbinieki.

Pasākuma noslēgumā ar aizraujošiem, smieklīgiem un uzjautrinošiem konkursiem un muzikālām aktivitātēm jauniešus izklaidēja DJ Zoss ( Gatis Pētersons no Višķu PJC), pierādot, ka sportiskas aktivitātes, jauniešu saliedētība, draudzība un aktīva darbošanās rada prieku un dod iespējas pilnveidot sevi, attīstot dažādas prasmes un talantus.

1.septembra pasākums Kalupē pierādīja, ka mūsu jaunieši spēj piedāvāt sev un citiem produktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, ka viņu aktīvais dzīves veids ir savienojams ar mācībām, sportu un izklaidi, kā arī to, ka sportā rodas prieks, draudzība un nostiprinās veselība.

Lai šīs atklāsmes pavada mūsu jauniešus visa mācību gada garumā! Lai vairojas prieks, draudzība un darbošanās prieks! Paldies visiem aktīvajiem jauniešiem par sadarbību, ieguldīto laiku un darbu pasākuma organizēšanā!

FOTOGALERIJA Informāciju sagatavojusi: Sandra Tkačenko Kalupes pagasta jauniešu lietu speciāliste

Latvijas diena Līksnas pagastā