Špoģu Mūzikas un mākslas skolā tika izsniegtas apliecības par profesionālas ievirzes izglītību

AKTUĀLI

Vēl mirkli esam kopā visi,
Saulaini un cerību pilni.
Vēl nezinām, ko pasaule mums nesīs,
Vēl nezinām, kas tajā sagaidīs…

27. maijā Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē valdīja patīkams uztraukums un neikdienišķa rosība – par godu 2022. gada absolventiem zālē pulcējās skolotāji, vecāki, vecvecāki, radi, draugi un citi atbalstītāji, kas pēdējos 6-8 gadus bijuši līdzās jauno mūziķu un mākslinieku priekos un bēdās, raizēs un panākumos.

Ar svētku uzrunu absolventus sveica skolas direktors Andrejs Repins. Atskatoties uz veiksmīgi nokārtotajiem noslēguma pārbaudījumiem, viņš uzsvēra, ka katram ceļš līdz profesionālās ievirzes izglītības diplomam ir bijis individuāls – vienam vieglāks un gludāks, citam nācās lauzties caur šķietami nepārvaramiem šķēršļiem, taču galvenais ir tas, ka visi, veiksmīgi tikuši līdz finišam, tagad var izdarīt savu pirmo nopietno izvēli – turpināt attīstīt skolā gūtās zināšanas un prasmes mūzikā vai mākslā, vai pievērsties kādas citas, ne mazāk interesantākas jomas izzināšanai.

Svinīgā pasākuma vadītāja atzīmēja to, ka pavisam nav obligāti, lai katrs no šī gada absolventiem kļūtu par profesionālu mūziķi vai mākslinieku, mīlestība pret mūziku un mākslu, kas viņos ir ieaudzināta skolas sienās, būs mūžīga. Šī iegūtā pieredze ļaus jauniešiem smalkāk saskatīt krāsas un līnijas, analizēt, salīdzināt, izteikt savu viedokli, sadzirdēt un saredzēt mazliet vairāk, nekā ir dots vienaudžiem bez profesionālās ievirzes izglītības mūzikā vai mākslā. Šī pieredze vienmēr būs viņiem līdzās un palīdzēs kļūt par garīgi bagātām personībām.

Pasākuma laikā klātesošajiem bija iespēja pārliecināties, cik radoši un talantīgi jaunieši spēj izpausties, uzburot neatkārtojamu pasauli krāsās un toņos, melodijās un ritmos. Savu prasmi radīt mūziku uz skatuves demonstrēja jaunie mūziķi: akordeonisti Dmitrijs Karpečkovs un Amanda Aļeksejeva akordeonistu ansambļa sastāvā, dziedātāja Ksenija Jefimova solo un vokāli instrumentālā ansambļa „Bulta” sastāvā. Ar mākslinieku diplomdarbu kolekciju direktora vietnieks mācību darbā mākslas programmā Valdis Grebežs aicināja iepazīties skolas izstāžu zālē.

Ar sirsnīgiem apsveikumiem un ceļa vārdiem absolventus uzrunāja skolas programmu vadītājas: Nataļja Tolstika, Svetlana Vasiļjeva un Diana Kļavinska.

Vakara gaitā ne uz mirkli nepameta doma, ka visi klātesošie – skolotāji, absolventi un izlaiduma viesi – ir viena liela ģimene. Omulīgumu pasākumam piešķīra īpaša diplomu pasniegšanas ceremonija: uz lielā ekrāna tika demonstrētas absolventu bērnības fotogrāfijas no skolas arhīviem, kas lika pasmaidīt un ieslīgt atmiņās par pirmajām dienām Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, pirms katra diploma izsniegšanas pasākuma vadītāja apkopoja un nolasīja skolotāju, grupas biedru un pašu absolventu atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem, atzīmējot kādu īpašu notikumu.

Izlaiduma noslēgumā vadītāja uzsvēra to, ka skolas kolektīvs no sirds centās ielikt absolventos stabilus pamatus, ko vajadzības gadījumā varētu izmantot savas sapņu mājas celšanā. Lai šie pamati būtu gana stipri, šajā procesā iesaistījās ne vien paši notikumu tiešie varoņi - audzēkņi un viņu skolotāji, bet arī vecāki un citi tuvinieki. Visa kolektīva vārdā pasākuma vadītāja izteica pateicību visiem tiem, kas vajadzīgā brīdī spēja atrast atbalsta vārdus saviem bērniem. Bez šī atbalsta absolventu skaits, iespējams, varētu būt mazāks, mācību un audzināšanas process – ne tik produktīvs, bez vecāku uzmundrinājuma tik spēcīgi spārni šiem jauniešiem varētu neizaugt. Pasākums neiztika arī bez patiesiem pateicības vārdiem, kas tika adresēti skolas personālam, no vecākiem un skolas absolventiem.

No sirds apsveicam visus Špoģu Mūzikas un mākslas skolas absolventus! Izglītojaties un bagātiniet savu pieredzi pēc iespējas vairākās jomās! Lai patīkams sevis pilnveidošanās ceļš!

Ekskursija uz Siguldu