Soda piegružotājus

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Administratīvā komisija oktobra mēnesī izskatīja un pieņēma lēmumus trijās administratīvā pārkāpumu lietās.

Kalkūnes pagasta dārzkopības sabiedrības “Kalkūnu celtnieks” teritorijā pie atkritumu konteineriem no automašīnas viens vadītājs izmeta vecu jumtu, bet otrs - dīvānu. Ar administratīvā pārkāpuma procesa lietā esošiem dokumentiem bija pierādīts, ka divu personu darbībās ir konstatētas prettiesiskas darbības. Par šiem pārkāpumiem atbildība ir paredzēta Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmajā daļā - fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām (1 naudas sodas vienība = 5 eiro), bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

Personai, kas pie atkritumu konteineriem atstāja dīvānu, izskatītajā lietā tika piemērots naudas sods 50 eiro apmērā.

Otrai personai, kas atstāja šīferi, izskatītajā lietā tika piemērots naudas sods 50 eiro apmērā.

Par trešās personas darbībām lietvedība tika izbeigta, jo piegružotājs nākamajā dienā novērsa savu pārkāpumu.

!Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu radītājam ir pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Administratīvā komisija norāda, ka lietvedībā vēl atrodas administratīvo pārkāpumu lietas par prettiesiskām darbībām, izmetot atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās.  

Teksts: D. Bitiņš
Foto: D/k “Kalkūnu celtnieks”

Novembris - vīriešu veselības mēnesis