Skolēnu skatuves runas konkurss

AKTUĀLI

19. februārī kultūras centrā "Vārpa" norisinājās Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Tā mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.

Kompetentai žūrijai (režisore, Daugavpils novada kultūras centra "Vārpa" direktore Inta Uškāne, Daugavpils teātra aktieri Māris Korsiets un Līga Ivanova) bija profesionāli jānovērtē dalībnieku skatuves runas iemaņas. Skolēnu darbi bija tematiski saistīti ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu (es pats, valoda, ģimene, mans novads, brīvība, Tēvzeme). Konkursantiem bija jāizrunā vienu prozas un vienu dzejas darbu.

2. kārta notiks 10. martā Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs.”

Kopumā konkursā piedalījās 24 skolēni, un saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu augstākās pakāpes diplomus (un virzību uz konkursa 2. kārtu) saņem: Maksims Sidorevičs no Kalupes pamatskolas (skol. Inese Sauša), kā arī  Vaboles vidusskolas audzēknes Estere Skrupska (skol. Ināra Podniece), un Linda Podniece (skol. Anita Šalkovska).

I pakāpes diplomu saņem Biķernieku pamatskolas audzēknes Sabrina Motivāne (skol. Oksana Ročenko, Oļesja Aleksejeva), Lāču pamatskolas audzēknes Alīna Grustāne (skol Gaļina Naumuškina, Skaidrīte Kardele) un Alisija Ovciņņikova (skol. Zinaīda Šumska, Anastasija Matvejeva), Naujene pamatskolas audzēkne Santa Bule (skol. Inese Locika), Pāvels Kuzmičs no Randenes pamatskolas (skol. Lilija Tuktarova, Diāna Bučele), kā arī Amanda Semjonova no Vaboles vidusskola (skol. Kristīne Kucina).

Runas konkursu organizēja kopā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes līdzdalību.  Autors un foto: Dainis Bitiņš Konkursa kopvērtējuma rezultātu tabula

Onkoloģijas slimību profilakses pasākums