Skolas somā ielikta arī Rīga

Izglītība

Pateicoties iniciatīvai "Latvijas Skolas soma" Lāču pamatskolas 7., 8. un 9. klases izglītojamajiem bija iespēja doties uz Rīgu. Rīgā izglītojamie piedalījās Latvijas Kara muzeja tematiskajā nodarbībā. Pastaigājoties par Vecrīgas šaurajām ieliņām, izglītojamie atsauca atmiņā un nosauca vairākus kultūrvēsturiskus pieminekļus, kurus viņi apskatīja, dodoties kājām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Bērniem bija dots uzdevums pierakstīt visas Vecrīgas ielas, pa kurām viņi gāja ceļā uz LNB. Kad nonācām līdz tiltam, noskaidrojām, kas tas ir par tiltu un kādi vēl tilti ir Rīgā.

Latvijas Nacionālā bibliotēkā izglītojamajiem bija iespēja piedalīties "Orientēšanas spēlē Gaismas pilī" vai, izmantojot bibliotēkas pakalpojumu "Digitālais gids", patstāvīgi doties ekskursijā pa Latvijas Nacionālo bibliotēku. Visi izglītojamie aktīvi iesaistījās aktivitātēs un ar prieka un izbrīna pilnām acīm devas pildīt āķīgos spēles uzdevumus.

It īpaši bērnus iespaidoja milzīgs grāmatu plaukts. Vairāki no bērniem atzīmēja, ka viņiem iepatikās neparasto grāmatu kolekcija, Dainu skapis, stikla lifti un ļoti skaistas kāpnes. Arī pati Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka neatstāja nevienu bērnu vienaldzīgu, it īpaši liels izbrīns par šīs celtnes varenību bija tiem izglītojamiem, kuri LNB apmeklēja pirmo reizi.

Pirms brauciena bērniem bija piedāvāts patstāvīgi izpētīt Latvijas karti, noskaidrot, cik kilometru liels attālums ir no Lāču pamatskolas līdz Rīgai, atrast informāciju un atbildēt uz jautājumiem par Latvijas Nacionālo bibliotēku, ka arī iejusties žurnālista lomā un sagatavot 10 jautājumus Latvijas Kara muzeja ekskursijas vadītājam.

Pateicamiem Naujenes pagasta jaukajam šoferim Konstantīnam par jauku un drošu braucienu!

Pateicamiem mūsu skolas direktoram Andrim Meškovskim par atbalstu mācību ekskursijas norisē!

Īpašs paldies Jeļenai Ovčiņņikovai par šī brauciena saskaņošanu un atbalstu!

Pateicamies iniciatīvai " Latvijas skolas soma" par iespēju izbaudīt mūsu dzimtenes kultūrvēsturisko bagātību!

Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele

Nāc nākdama Liela diena!