Skaļā lasīšana Sventes vidusskolā

Izglītība

Riks Holands ir pārliecināts, ka ,,pasaule pieder tiem, kas lasa.’’

Tādēļ Latvijas Nacionālā bibliotēka šogad turpina Skaļās lasīšanas sacensību.

5. klašu skolēni visa valstī gatavojas un piedalās pirmās kārtas konkursā savās skolās un bibliotēkās.

Arī Sventes vidusskolā skolēni izvēlējās saistošas un sev mīļas grāmatas spilgtu fragmentu, gatavojās un to skaļi nolasīja 1.kārtā, kas notika 11.04.2022.
Vērtēta tika runātāju prasme iepazīstināt ar sevi kā lasītāju un motivēt grāmatas/fragmenta izvēli, dikcija, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut klausītājus un uzturēt kontaktu ar auditoriju, kā arī izvēlētā fragmenta oriģinalitāte.

Visi skolēni bija nopietni gatavojušies, prata saistoši atklāt izvēlēto tekstu dziļāko būtību, radīt līdzpārdzīvojumu, rosināt asociācijas un ieinteresēt lasīt grāmatas.

27. aprīlī uz Skaļās lasīšanas sacensību otro kārtu Augšdaugavas novadā dosies 1. vietas ieguvējs Arnis Gasūns. Viņš lasīja Jāņa Mauliņa romāna ,,Tālava’’ fragmentu.

Pasākumā piedalījās arī pagājušā gada lasītāji-6.klase. 2021. gada uzvarētāja skolā Aleksandra Isajeva nolasīja Raiņa dzejoli ,,Grāmata’’, kā arī palīdzēja vērtēt šī gada lasītājus.

Liels paldies visai 5.klasei par piedalīšanos sacensībās, 9.klases skolēniem un klases audzinātājai Ilonai par pasākuma vadīšanu, žūrijai par ieguldīto darbu.

Turpināsim lasīt, jo visi cilvēki, kuri lasa grāmatas, ir ieguvēji:
kļūst bagātāki ar zināšanām, attīsta loģisko domāšanu, tiem uzlabojas atmiņa, ikvienam ir iespēja neklātienē pabūt citās valstīs un satikties ar dažādiem cilvēkiem.

Inese Ivdra, Sventes vidusskolas bibliotekāre

Aicina uz pavasara sezonas improvizācijas spēļu turnīru