SIA “Ornaments” aicina darbā sekretāru – lietvedi

AKTUĀLI

SIA “ORNAMENTS” (Reģistrācijas Nr. 41503003743) aicina darbā

SEKRETĀRU-LIETVEDI

Mēs piedāvājam:

 • Amatu uz nenoteiktu laiku;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši Latvijas Republikas Darba likumam un uzņēmuma normatīvajiem aktiem.

Darba pienākumi:

 • Organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu;
 • Kārtot lietvedības dokumentāciju: dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana;
 • Organizēt un protokolēt vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
 • Organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus un veikt arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi;
 • Veikt personālsastāva darba organizēšanas pasākumus un darbinieku darba laika uzskaiti un kontroli;
 • Noformēt personāla dokumentus (darba līgumus, vienošanās, amata aprakstus, rīkojumus, personas lietu u.c.) un nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu darba laika uzskaites tabulu vešanu;
 • Veic sēžu, sapulču, sanāksmju, iepirkuma komisiju un pasākumu sagatavošanu un protokolēšanu, publicēšanu SIA Ornaments mājas lapā, EIS sistēmā.

Prasības kandidātam:

 • Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā;
 • Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internets);
 • Valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • Komunikācijas prasme;
 • Veikt darbu patstāvīgi;
 • Strādāt komandā;
 • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;
 • Meklēt un atlasīt informāciju;
 • Pārliecināt citus un prast argumentēt savu viedokli;
 • Ievērot darba higiēnas un drošības prasības, kā arī ievērot profesionālās ētikas principus;
 • Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī ievērot informācijas datu aizsardzību un konfidencialitāti;
 • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas.

Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Kontakti t.65462157, e-pasts: ornaments@ilukste.lv

Alga: 865 EUR

Aktuāla līdz: Motivētu pieteikuma vēstuli, darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) un izglītības dokumentu kopijas līdz 26. aprīlim iesniegt SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā vai elektroniski pa e-pastu: ornaments@ilukste.lv ar norādi “Sekretārs - lietvedis”.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs dodat atļauju fizisku personu datu apstrādei atlases nolūkos.

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma, atsākas ceļu būvdarbu sezona