Senioru tikšanās liepu mēnesī

Ilūkste

14. jūlijā pēc divu gadu pārtraukuma notika Ilūkstes apvidus senioru saiets "Uz tikšanos liepu mēnesī". Biedrības vadītāja Rita Žagata uzrunāja seniorus un novēlēja būt aktīviem, kā arī veseliem. Saietu kuplināja senioru pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā piedalījās Eiropas deju kopa “Rudzupuķes” un senioru vokālais ansamblis “Sarma” no Bebrenes, dramatiskais teātris “Nebēdnieki” no Dvietes un tautisko deju kolektīvs “Ozolzīles” no Ilūkstes.

Pasākuma ciemiņi – Augšdaugavas novada Sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova un Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis atbalstīja šādu tradīciju, ka arī ieteica turpmāk Augšdaugavas novadā veidot vienu kopīgu senioru apvienību. Tradicionālā pasākuma stafeti nākošajam 12. senioru saietam nodeva Dvietes pagastam. Paldies pagastu vadītājiem, kas nodrošināja senioru nokļūšanu uz pasākumu.

Ilūkstes apvidus pensionāru biedrības valde

23. jūlijā norisināsies VIII Dziesmu un deju svētki "Sēlija rotā"