Seminārs “Trauksmes celšanas likums: ko tas nozīmē uzņēmējam?”

Uzņēmējdarbība

2019.gada 13.septembrī no plkst. 10.00 -13.00

LTRK birojs Daugavpilī (Lāčplēša iela 10, Daugavpils, 2.stāvs)

 

Kopš 1. maija cīņai pret korupciju, nolaidīgu rīcību, cilvēktiesību un citiem sabiedrības interešu pārkāpumiem darba vidē ir spēcīgs atbalsts – Trauksmes celšanas likums, kas nodrošina aizsardzību trauksmes cēlējiem. Likums arī nosaka, ka visās valsts iestādēs, kā arī uzņēmumos, kuros strādā vismaz 50 darbinieku, no 1. maija jābūt iekšējās trauksmes celšanas kanāliem.

Seminārā diskutēsim par to, kas ir trauksmes celšana, kādus ieguvumus tā sniedz uzņēmumiem un sabiedrībai, par ko var un vajag celt trauksmi. Pārrunāsim aktuālākos jautājumus par iekšējā trauksmes celšanas mehānisma ieviešanu, raksturīgākos pārkāpumus un veidus, kā tos risināt.

Lai veicinātu pieredzes apmaiņu un diskusiju, semināra dalībnieki aicināti apdomāt piemērus saistībā ar trauksmes celšanu, kas balstīti pašu pieredzē.

Publicitātes nolūkos semināra laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas.

Programma:

10.00-10.30 Kas ir trauksmes celšana?

10.30-11.00 Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide un ieviešana

11.00-11.10 Pauze

11.10-12.30 Diskusija par raksturīgākajiem pārkāpumu gadījumiem un kā tos risināt

12.30-13.00 Trauksmes celšanas mehānismu daudzveidība un noslēguma secinājumi

Semināra vadītāja: Inese Kušķe, Valsts pārvaldes politikas departamenta eksperte, viena no Trauksmes celšanas likuma autorēm.

Dalība maksa: bezmaksas

Dalībnieku skaits: 35 vietas

Pieteikšanās: https://forms.gle/JcBAf6KZqeAAB2qh7

Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina nodarboties mākslas un mūzikas studijās