Seminārs kultūras darbiniekiem

Kultūra

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” Dobeles ielā 30, Daugavpilī 2017.gada 5.oktobrī  plkst.11.00- 16.00  tiks organizēts seminārs “Veiksmīgas uzstāšanās prasmes".

Programmā:
* Uzstāšanās mērķu formulēšana.
* Komunikācijas stila izvēle.
*Uzstāšanās plānošana, norises vietas iekārtošana.
* Uzstāšanās struktūras izveide.
*Aprīkojuma un tehnisko līdzekļu izmantošana.
*Spriedzes novēršana uzstāšanās laikā

Semināru vadīs psiholoģe, psihoterateite, Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja Mg.paed. Baiba Pumpiņa.

Seminārs notiks  Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” projekta “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Terēzija Ūbele,
Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa”
Mācību un informācijas centra vadītāja
654 35512, 28379611

 

 

 

Pasākums senioriem