Seminārs atcelts!

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras centrā "Vārpa" 14. oktobrī plānotais mācību seminārs "Kultūras pakalpojumu tirgzinības" lektores slimības dēļ nenotiks. Atvainojamies par radušos situāciju!

Nomas tiesību izsole (Višķu iela 31, Ambeļi)