Sējam sauli – mieram, brīvībai un zaļai Latvijai

AKTUĀLI

Ar šādu domu un noskaņu šogad Subatē tika svinēta ceturtā maija svētku diena. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā vēl jo vairāk apzināmies un novērtējam šīs dienas vēsturiskos notikumus, to, cik svarīga ir sava valsts un cik trausls un sargājams ir miers.

Saulespuķi jau droši var saukt par šī gada pasaules ziedu, par miera simbolu. Šajā vasarā tā kuplinās ne vienu vien dārzu. Subatieši svētku dienā sanāca kopā, lai uzsāktu mazās , raibās sēkliņas ceļu pretim saulei. Prieks bija par mazo subatieti Keitiju , kura bija tērpusies tautiskajos bruncīšos. Mazās rociņas sēja sēkliņu, mamma palīdzēja. Keitija Rutkovska bija atnākusi kopā ar visu ģimeni –tēti, mammu un diviem lieliem brāļiem. Katrs podiņā ieguldīja savu samīļoto sēkliņu, aiznesa to mājās. Tad jau rudenī kopā varēs mērīt un pētīt, kura saulespuķe ir tikusi tuvāk saulei. Vēl daudzi dēstiņi atradīs savu vietu pie vēsturiskā loga Subates Tirgus laukumā, citi aizceļos uz Latvijas- Lietuvas robežas dobi. Kopā ar Subates pilsētas bibliotēku saulespuķes tika iesētas arī pie skolas ēkas. Katrs atcerās, kurā rindiņā ir ielicis sēkliņu, ikdienas solī varēs sekot, kā puķe aug, noglaudīt lapiņu. Augi ir dzīvi, tie visu jūt.

Pie kopīgi sarūpēta svētku galda Tirgus laukuma zaļajā pļaviņā ritēja sarunas par aktuāliem notikumiem, tika novērtēts kopā būšanas prieks zem mierīgām Latvijas debesīm, izdziedātas pavasarīgas dziesmas ar Subates KN ansambli “Sonāte”, uzklausītas Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājas Sofijas Glūmānes un bibliotekāres Anitas Šapalas atmiņas par šīs dienas vēsturiskajiem un nozīmīgajiem notikumiem.

Subates KN vad. Gunta Okmane

Jaunieši aicināti piedalīties projektā PuMPuRS