Sanāksme par Daugavas upes apsaimniekošanu – makšķerniekiem, laivotājiem, zemes īpašniekiem

AKTUĀLI

19. februārī plkst 17.00. visi interesenti tiek aicināti uz sanāksmi Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2), kuras laikā nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” eksperti stāstīs par 2019. gada vasaras sezonas pētījumiem Daugavpils novadā iekļautajā Daugavas upes posmā - ūdens kvalitāti, hidroloģiju un zivju resursiem. Daugavas upe tika pētīta no Lielbornes līdz pat Nīcgales pagasta robežai ar Līvānu novadu. Dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un sniegt ieteikumus upes posma apsaimniekošanas plānam, tādēļ aicinām makšķerniekus, tūrisma uzņēmējus, ūdenstūristus, zemes īpašniekus Daugavas krastos, dabas vērotājus un jebkuru, kurš vēlas piedalīties, izstāstīt savus vērojumus un dot padomus! Daugavas upe Daugavpils novada teritorijā ir ļoti nozīmīga – upes posms tiek izmantots atpūtai (laivas un plosti), makšķerēšanai, tā ir svarīgs tūrisma objekts. Daugavpils novada teritorijā esošais Daugavas upes posms daļēji atrodas dabas parkā “Daugavas loki”/aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”. Tādēļ Daugavas upes posmam  tiek sagatavots apsaimniekošanas plāns 2020-2030. gadiem, kur būs iekļauti ieteikumi gan zivju resursu, gan ainavas aizsardzībā, izmantošanā tūrismam un atpūtai, citu dabas vērtību saglabāšana. Daugavpils novada dome varēs uzsākt plānveidīgu upes posma pārvaldību, kā arī uz šo datu un pasākumu pamata veidot sadarbību ar robežojošām pašvaldībām. Plānu izstrādā nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (VRI), kas kopš 2013. gada plāno un realizē ezeru pētniecības projektus, novērtējot ūdensobjektu sākotnējo stāvokli, modelējot attīstības scenārijus un izstrādājot apsaimniekošanas priekšlikumus. Pēdējo piecu gadu laikā VRI eksperti veikuši vairāk kā 50 Latvijas ūdensobjektu kompleksus pētījumus. Projektu “Daugavas upes apsaimniekošanas plāna izstrāde Daugavpils novada teritorijā” finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. 13. februārī  VRI grupas vadītājs Matīss Žagars tikās ar Daugavpils novada pagastu vadītājiem un novada pašvaldības vadību un speciālistiem, lai pastāstītu par zivju resursu pētījumiem Daugavas upes posmā un iespējām apsaimniekot ūdensteci, kā arī lai uzklausītu priekšlikumus un atbildētu uz jautājumiem.  

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Daugavpils novadā