Roboti ienāk Kalupes pamatskolā

AKTUĀLI

Pateicoties ES finansējumam Kalupes pamatskola ir iegādājusies specializētos robotus, kuri tiek piedāvāti robotikas pulciņu apmeklējošiem bērniem. Tajā kopumā nodarbojas 19 bērni, no otrās līdz astotajai klasei. Mazākie audzēkņi pārsvarā nodarbojas ar robotu saskrūvēšanu jeb konstruēšanu, savukārt programmēšanas darbiņš tiek uzticēts vecāko klašu izglītojamiem. Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā divas mācību stundas pēc kārtas. 

Robotus iespējams vadīt, ieprogrammējot tos datorā, kā arī izmantojot savu viedierīci (mobilais telefons, planšete). Ir nepieciešams vien instalēt savai ierīcei atbilstošo programmu (datorā – mBlock, viedierīcēm – MakeBlock). Nākotnē pulciņā plānots izmantot arī ārkārtējās situācijas apstākļos skolai piešķirtās viedierīces, kuras patlaban tiek izmantotas bērnu attālināto mācību nodrošināšanai.

Pildot dažādus uzdevumus, bērni mācās vadīt robotus, iziet šķēršļu joslas, ka arī gatavojas lielākām, Latvijas mēroga sacensībām, kuras notiek ik gadu. (Šogad ieplānotās sacensības Rēzeknē nenotika koronavīrusa izraisīto ierobežojumu dēļ.)

Ar savu pieredzi dalās Kalupes pamatskolas direktores vietniece, matemātikas un informātikas skolotāja Tatjana Romanceviča: ”Cik reizes bērni ieprogrammēs, šeit bija ieprogrammēts četras reizes apgriezties, robots to arī dara. Vienu reizi viņi pajokoja, 16 reizes ielika, mēs diezgan ilgi gaidījām. Bet es bērniem ļauju mēģināt, jo tikai sakot ”dari tā un nekā savādāk!” bērniem tas apnīk. Viņi grib to visu paši izmēģināt. Jāļauj bērniem arī kļūdīties – tad interese nepazūd. Teikšu godīgi – viņi ļoti gaida otrdienu, prasa vai pulciņš notiks. Bērni ar prieku nodarbojas.”

Šādi roboti Latvijas skolās sastopami ne tik bieži. Daugavpils novadā tādi ir vēl Vaboles un Randenes skolās. Kalupes skolā ir pieejams arī lodēšanas komplekts. Ar tā palīdzību vecāko klašu audzēkņi, pašu spēkiem varēs izveidot savus robotus.

Pulciņa ietvaros tiek attīstītas bērnu radošuma, loģiskās domāšanas, kā arī roku motorikas spējas. Nodarbošanās ar robotiem ir dažādu priekšmetu vienlaicīga apgūšana: ”Vispirms tā ir mājturība, kaut kas no vizuālās mākslas, jo bērniem jāspēj šis robots salikt pareizi. Viena komanda man ļoti lēni strādāja, neprata pat saskaitīt ”punktiņus.” Attīstās arī telpiskā domāšana, lai viņi paši saprastu un iedomātos kā tas strādā. Kad robots ir saslēgts, sākas informātika (programmēšana). To var izmantot arī mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, ieprogrammējot robotam noteiktu ceļa šķērsošanas attālumu vai arī izmantot robotu, lai (zinot laiku un ceļu) aprēķināt tā kustības ātrumu. Robotiem ir arī gaismas un skaņas sensori. To visu var izmantot fizikas stundās,” stāsta Tatjana.

Kā piebilst skolotāja, robotu iegāde ir liels ieguvums skolas audzēkņiem, jo tie mācās pieņemt lēmumus paši. Iegūtās iemaņas tiem noteikti noderēs turpmākajās mācībās vidusskolā, un pavērs iespējas studēt tādās perspektīvās nozarēs kā programmēšana vai robotika.

Par projektu: “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kurš tiek realizēts sadarbojoties Daugavpils novada pašvaldībai un Valsts izglītības satura centram. Tā īstenošanas gaitā tiek organizētas ārpus skolas nodarbības, dažādu mācību priekšmetu padziļinātas apguves nodarbības, valodu apmācība, dažādas citas aktivitātes, vasaras nometnes u.c.

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Īstenošanas laiks: No 2017. gada līdz 2021. gadam (4 mācību gadi) divos posmos: • 1. posms – 2017./2018. m. g. un 2018./2019. m. g. • 2. posms – 2019./2020. m. g. un 2020./2021. m. g.

Dalībnieki: Vaboles vidusskola, Randenes pamatskola un Kalupes pamatskola.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

LAU grants ceļos ir veicis greiderēšanu vairāk nekā 40 000 km garumā, no tiem Daugavpils novadā 1 400 km