Rietumu Bankas labdarības fonda finansējuma ietvaros restaurēta glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā”

Pagastu un pilsētu ziņas

Silenes Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca projektu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros tika atrestaurēta glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā”. Projektu konkursu jau septiņus gadus rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ar mērķi saglabāt un restaurēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus. Gleznā attēlots populārs evaņģēlija sižets, kurš plaši izplatīts sakrālajā mākslā. Tas saistās ar notikumiem, kad pēc Svētā Vakarēdiena Jēzus ar saviem mācekļiem dodas uz Ģetzemanes dārzu, lai pēdējo reizi pirms nonākšanas vajātāju gūstā lūgtu Dievu un smeltos ticības spēku smagajiem pārbaudījumiem. Gleznā skatāma aina, kur Jēzus nometies ceļos, lūgšanā pavērsis skatu pret debesīm, kur gleznas augšējā labajā pusē attēlots upuru biķeris. Jēzus seja un acis pauž izmisumu, skumjas un dvēseles mokas, bet tanī pat laikā pilnīgu paļāvību Dieva gribai. Glezna bija ļoti sliktā stāvoklī, jo tā glabājusies salocīta vairāk kā 20 gadus baznīcas bēniņos, rezultātā radušies nopietni pamatnes un pārējo glezniecības slāņu bojājumi. Tagad, pateicoties Rietumu Bankas labdarības fondam, glezna „Jēzus Ģetzemanes dārzā” ieņems savu vietu dievnamā un ik reizi, uzlūkojot šo gleznu, tā mudinās atcerēties par Jēzu un ceļu pie Dieva. Pirms tam gan šo gleznu „Jēzus Ģetzemanes dārzā” varēs aplūkot rīdzinieki un Rīgas viesi Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, kur no 30. marta līdz 9. jūnija būs pieejama Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu jubilejai veltīta izstāde “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca”. Plašāk ar restaurācijas darba gaitu var iepazīties šeit: https://drive.google.com/open?id=1xRfY-2l-sfozNu1ld9ZG35QwTLWZ-zR8 Informāciju sagatavojusi:  Sofija Mole

Teātra trupa "Trešais variants" demonstrēja izrādi "Maija un Paija"