Rakstu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” atvēršanas svētki

AKTUĀLI

Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes redakcijā nācis klajā monogrāfisks rakstu krājums “Daugavpils novads. Vietas vērtība” (izdevēji: apgāds “Zinātne”, nodibinājums “Letonikas fonds”), kas raksturo viena Latvijas novada kultūrvēsturisko un dabas daudzveidīgumu. Tā atvēršanas svētki notika 26. oktobrī Vaboles pagasta kultūras namā.

Grāmatas priekšvārdā profesore Janīna Kursīte – Pakule raksta tā: “Parasti apskatām un fotogrāfijās vai video mirkļos fiksējam arī kultūrainas savdabību. Kaut arī Latvija nepieder pie lielākajām Eiropas valstīm, tomēr tās teritorija ir pietiekami plaša, lai vēstures gaitā izveidotos ārpusniekiem pamanāmi, vietām gluži unikāli kultūrfenomeni. Viens no tādiem – Daugavpils novads abpus Daugavai”.

Krājuma pamatā – 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā ieraudzītais, sajustais un izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet kuru zinātnisko interešu lokā ir norises Daugavpils novadā.

Krājumā Daugavpils novada savdabība atklāta 23 publikācijās, kas ietilpinātas trijās tematiskās nodaļās: 1. Novada identitāte: stabilais un mainīgais; 2. Novada vēsture, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums; 3. Daugavpils novads 2016 – 2017: status quo un jautājumi nākotnei.

Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēki, gan citu institūciju nozares eksperti.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska pasniedza Atzinības rakstu LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesorei Janīnai Kursītei – Pakulei par zinātniskā darba vadīšanu Daugavpils novada dabas un kultūrvides izpētē, sabiedrības izpratnes veidošanā par kultūras mantojuma nozīmi mūsdienās un radošo ieguldījumu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” izdošanā. Pateicības raksti pasniegti LU Humanitāro zinātņu fakultātes docentei Jolantai Staugai un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma pedagogam Robertam Ķipuram. Apsveikumiem pievienojās novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.

Autoru mērķis ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus.

Grāmatas atvēršanas svētkos bija iespēja satikt rakstu autorus un grāmatas radošo komandu, piedzīvot ekspedīciju laikā tapušās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dokumentālās filmas “No sētas uz sētu. Daugavpils novads” pirmizrādi un baudīt Vaboles pagasta etnogrāfiskās kopas “Vabaļis” muzikālu pārsteigumu.

Janīna Kursīte – Pakule vairākkārt savā uzrunā izteica pateicību cilvēkiem, kas sniedza intervijas un stāstījumus par savu piedzīvoto, ar laipnību izrādīja savas mājas un aicināja ciemos vēl un vēl. Profesore atzina, ka Daugavpils novadā dzīvo sirds bagāti, atsaucīgi un pretimnākoši ļaudis.

Grāmata un filma tapusi ar Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Daugavpils novada domes, kā arī Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

FOTOGALERIJA

Sventes pagasta pievilcīgākos objektus savienos velotaka