Rakstu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” atvēršanas svētki

Kultūra

Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes redakcijā nācis klajā monogrāfisks rakstu krājums “Daugavpils novads. Vietas vērtība” (izdevēji: apgāds “Zinātne”, nodibinājums “Letonikas fonds”), kas raksturo viena Latvijas novada kultūrvēsturisko un dabas daudzveidīgumu. Tā atvēršanas svētki – 26. oktobrī plkst. 14 Daugavpils novada Vaboles pagasta kultūras namā.

Krājuma pamatā – 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā ieraudzītais, sajustais, izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet kuru zinātnisko interešu lokā ir norises Daugavpils novadā.

Krājumā Daugavpils novada savdabība atklāta 23 publikācijās, kas ietilpinātas trijās tematiskās nodaļās: 1.  Novada identitāte: stabilais un mainīgais; 2.  Novada vēsture, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums; 3. Daugavpils novads 2016–2017: status quo un jautājumi nākotnei.

Autoru mērķis ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus.

Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēki, gan citu institūciju nozares eksperti.

Grāmatas atvēršanas svētkos 26. oktobrī Vaboles pagasta kultūras namā būs iespēja satikt rakstu autorus un grāmatas radošo komandu, piedzīvot ekspedīciju laikā tapušās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dokumentālās filmas “No sētas uz sētu. Daugavpils novads” pirmizrādi un baudīt Vaboles pagasta etnogrāfiskās kopas “Vabaļis” muzikālu pārsteigumu.

Būsiet gaidīti!

Grāmata un filma tapusi ar Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Daugavpils novada domes, kā arī Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja Jolanta Stauga, projekta vadītāja
LU Humanitāro zinātņu fakultāte
E-pasts: jolanta.stauga@lu.lv

Komanda "Kalupe" ieguva otro vietu Latvijas amatieru minifutbola turnīrā