Radošo prasmju darbnīca “Kas atceras šādu bērnību?”

AKTUĀLI

Kas ir siena zārdi? Cik cilvēki vēl tādus atceras... Vai daudzi jau ir aizmirsuši, ka tādos agrāk lika pusžāvētu zāli, lai tā varētu saulē žūt, vējā vēdināties un lietū nesalīt... Tas nav nekas grūts, ja tu to proti. Tā tikai šķiet. Bet, kas ir siens bez zārda? Siena guba. Cik daudzi to ir darījuši un atceras tikai ar labām un karstām vasaras atmiņām. Laiki mainās un vērtības mainās, mūsdienu tehnoloģiju laikmetā siens vairs netiek krauts zārdos, bet ar tehniku sapresēts cilindrveidīgā apveidā.

Tāpēc mēģināsim atcerēties un parādīt mūsdienu bērniem un jauniešiem, kā tika siens sakrauts agrākajos laikos, kādi darbarīki tika izmantoti tā savākšanai vezumos, lai ikkatrs varētu izjust un izprast agrāko siena vākšanas burvību, kā arī nogaršot lauku cienastu, ar ko agrāk tika cienāti siena talcinieki.

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja E.Kokina
Maļinovas Saieta nama vadītāja J.Vasiļjeva

Aicinājums pieteikties psihosociālās rehabilitācijas programmā “ Spēka Avots”