Publiskā apspriešana koku nozāģēšanai

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: 3 apses un 16 ošus Nekustamajā īpašumā pēc adreses: “Bicāni,” Smaņi, Višķu pagasts.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2020. gada 28. februāra līdz 2020.gada 20. martam

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 23. martā plkst. 9.30 Višķu pagastā Smaņu ciemā nekustamā īpašuma “Bicāni” teritorijā.

Kalupes vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” - ar maskām uz festivālu