Kalupes vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” – ar maskām uz festivālu

Kultūra

15. februārī Kalupes vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks” devās uz Līvāniem, lai piedalītos īpaši vērienīgā pasākumā - XXI Starptautiskajā masku tradīciju festivālā. Lielākais masku gājiena cikls ir saistīts ar Meteni - dienu, kad lācis griežas uz otriem sāniem un sākas jauns saimnieciskais gads. Kopš senseniem laikiem gada tumšā puse latviešiem ir maskošanās laiks. Ikviena maska ir logs uz citu pasauli, kas ļauj nonākt saskarsmē ar senču gariem un kosmiskiem spēkiem.

Festivālā  piedalījās 24 masku grupas, kuras demonstrēja maskošanās tradīcijas un rituālus (starp tām bija Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievija un Kamerūna). XXI Starptautiskā Masku tradīciju festivāla simbols ir ,,kaza” , kas simbolizē labos tikumus un gaismu.

Paldies Līvānu novada domei, Latvijas folkloras biedrībai, Līvānu folkloras kopas ,,Ceiruļeits” vadītājai Annai Kārklei par iespēju piedalīties  festivālā.

Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Aizvadītas pašvaldības darbinieku Ziemas sporta spēles