Publiskā apspriešana

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” 13. un 17. punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr. 33 “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” 11.1. punktu, Tabores pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 2 bērzu ciršanu, kas atrodas  zemes gabalā NR. 11/12 dārzkopības biedrībā “Cīrulīši”, Tabores pagasta, Augšdaugavas novada.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 22.04.2022 līdz 10.05.2022.

Publiskās apspriešanas laiks: dārzkopības biedrības  “Cīrulīši” zemes gabals Nr.11/12;

2022. gada 05. maijā plkst. 10.00.

Lūgums Tabores pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2022. gada 10. maijam sniegt savus priekšlikumus par divu bērzu nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Tabores pagasta pārvaldē.

Tālrunis, 65471219

e-pasts:parvalde@tabore.lv

Apsveikums