Publiskā apspriešana

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  1. Bērzu pretim stadionam Višķu tehnikuma ciemā;
  2. Bērzu pretim mājai Skolas ielā 15, Špoģu ciemā;
  3. 9 koki autoceļa P64 (Višķi- Nīcgale) kreisajā pusē Kalupes ielā, Špoģu ciemā;

Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019.gada 23. decembra līdz 2020.gada 13. janvārim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 13. janvārī:

  • plkst. 9.30 Višķu ciemā pie tehnikuma stadiona;
  • plkst. 9.40 Špoģu ciemā pie mājas Skolas ielā 15;
  • plkst. 9.50 Špoģu ciemā, Kalupes ielā pie autoceļa P64 (Višķi- Nīcgale).
Salatētis apciemoja novada kuplās ģimenes