Salatētis apciemoja novada kuplās ģimenes

AKTUĀLI

19. decembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” aizritēja Ziemassvētku pasākums mazaizsargātām novada daudzbērnu ģimenēm. Pie Ziemassvētku eglītes pulcējās bērni no 14 ģimenēm, kuriem skaistu koncertu sniedza pirmsskolas izglītības “Rūķītis” mazuļi un KC "Vārpa" vokālais ansamblis "Stage On". Māsiņas pelītes Anniņa un Ilzīte bērniem uzbūra Ziemassvētku pasakas izjūtas, bet īpašais pārsteigums bija bērnu kluba “Čuča - Čača” ziepju burbuļu šovs.

Ikviena ģimene saņēma Daugavpils novada pašvaldības un sponsoru sarūpētās dāvanas. Bērnus apciemoja arī pats Salatētis ar dāvanu maisu, no kura ikviens bērns dabūja saldus našķus, noskaitot vai nodziedot kādu Ziemassvētku pantiņu.

Ģimenes svētkos sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis, vēlot bērniem sagaidīt dāvanas un izdzīvot ar ģimeni kopā būšanas prieku.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja, ka ik gadu novadā izvēlas kādu noteiktu auditoriju, ko vēlas svētkos īpaši godināt un pateikt paldies. Iepriekšējos gados sveiktas audžuģimenes un bērni ar īpašām vajadzībām, bet šogad godinātas mazaizsargātas daudzbērnu ģimenes, kurās ir vairāk nekā pieci bērni.  Anna Jegorova novēlēja ģimenēm  skaistus, siltus un vienreizējus Ziemassvētkus, bet vecākiem jo īpaši vēlēja pacietību, pozitīvu attieksmi un nebaidīties jautāt pēc padoma sociālajiem darbiniekiem, kuri var palīdzēt atrisināt jebkuru problēmu.

Viena no rosīgākajām daudzbērnu māmiņām Ilze Mežiniece ar ģimeni dzīvo Ambeļu pagastā un ar vīru audzina piecus bērnus. Pasākumā gan varēja ierasties tikai divi bērni, jo pārējie aizņemti savās ikdienas gaitās. “Jo vairāk bērnu, jo jautrāk dzīvojas,” saka Ilze. Viņu ģimenē bērnu vidū pienākumi  ir pārdalīti – pa nedēļu vecākiem piekopt mājas soli palīdz jaunākie, bet nedēļas nogalē talkā nāk vecākie bērni. “Kad ir darāmi lielāki darbi, tad skatāmies, kurš paliks palīdzēt gatavot pusdienas, bet kurš dosies līdzi tētim darbos,” saka daudzbērnu māmiņa. Pati Ilze ir sabiedriski aktīva sieviete, taču iemācījusies veiksmīgi apvienot savas aktivitātes ar ģimeni, jo bērni prasa daudz laika un mammas klātbūtni. Uz daudziem pasākumiem bērni viņai dodas līdzi. Kuplā ģimene jau esot saplānojusi laiku, lai var kopā nosvinēt gan Ziemas saulgriežus, gan Ziemassvētkus, tad dosies apciemot Ilzes vecākus. “Svarīgākais, lai kopā būtu labi pavadīts laiks un ir kopības sajūta, “ saka Ilze. Ziemassvētku laikā viņu mājā smaržo arī pēc piparkūkām, to cepšana šogad esot jaunākās meitas pienākumos, jo pērn svētkos viņa saņēmusi dāvanā  piparkūku cepšanas komplektu.  Īpaša ģimenes tradīcija Ziemas saulgriežos esot bluķa vilkšana apkārt mājai. “Mēs iespārdam tajā bluķī iekšā visas savas negatīvās domas, iesviežam bluķi ugunskurā un uzpasējam, lai tas kārtīgi nodeg,” stāsta Ilze.

Viena no kuplākajam novadā ir Anželas Birjukovas ģimene, kurā aug deviņi bērni vecumā no 5 līdz 23 gadiem – piecas meitas un četri dēli. Anžela atzīst, ka viegli nav, taču ģimenē cits citam palīdz, arī pašiem mazākajiem esot savi pienākumi un darbini darāmi. Katru dienu vecākiem jārisina daudz jautājumu. Bērniem ir ļoti atšķirīgs vecums, katram jāprot atrast pieeju. Birjukovu ģimene cenšas svētkos sapulcēties kopā. Kamēr mamma klaj svētku galdu, bērni organizē sev dažādus konkursus un spēles.

Pasākuma vadītāja, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Nikitina visiem atgādināja, ka nākamais ir Baltās Žurkas gads. Viņa uzsvēra, ka Žurka palīdzot tiem, kas visu cenšas panākt godīgā ceļā un ar cieņu izturas cits pret citu. Lai pielabinātu Žurku, jābūt apņēmīgam, stingram, uzstājīgam un labsirdīgam.

Pasākumu organizēja Daugavpils novada domes Sociālais dienests ar Kultūras pārvaldes un Izglītības pārvaldes atbalstu. Īpašs paldies pasākuma atbalstītājiem SIA “BauForm”, SIA “Borg”, SIA LatTopo”, SIA “Auto Wella”, SIA “Vanpro”, SIA “Ekolat”, SIA “Cerva”, SIA “Meliors Krauja”, SIA “Latgales Ceļdaris”, SIA “Defass”, AAS “Balta”, Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums, SIA “Rem-Pro”, SIA “Tehauto Latgale”, SIA “Dubiki”.

Prast ne tikai lūgt no Dieva, bet arī pateikties