Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0200 – sākumcena EUR 880.00, nodrošinājums EUR 88.00, izsole 27.07.2017. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 13.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

Notiks kultūrvēsturiska konference “Dižo latgaliešu devums Latvijai”