Pieejamas telpas biedrībām un NVO Ilūkstē

AKTUĀLI

Ilūkstē, Brīvības ielā 3 pieejamas telpas aktīvām nodarbībām, semināriem, konsultācijām, kā arī mērķu plānošanai.

Pašvaldības projekts “Kopā Darīšanas vieta” aicina biedrības un citas Nevalstiskās organizācijas izmantot telpas, lai kopā darbotos un izglītotos semināru, konsultāciju vajadzībām, u. c. mērķiem. Tā ir lieliska iespēja dibināt jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas, darbotos vienotu mērķu sasniegšanai, kā arī pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai.

Pieteikties bezmaksas telpu izmantošanai var klātienē Brīvības ielā 3, Ilūkstē, Tūrisma un informācijas punkta darba laikā:

P: 8:00 – 16:30
O: 8:00 – 17:30
T: 8:00 – 16:30
C: 8:00 – 16:30
Pk: 8:00 – 15:30
(Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 12:30_
kā arī elektroniski, sūtot e-pastu uz tip@ilukste.lv, vai zvanot: 202 17 070.

Telpas var izmantot  individuālajām un sabiedriskajām aktivitātēm uz noteiktu laika periodu, par kuru vienojas ar Ilūkstes tūrisma attīstības un mārketinga speciālisti.

Bebrenes vidusskolas audzēkņi gatavo cepumus Ukrainas bēgļiem Latvijā