Pie Baltkrievijas robežas noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi

AKTUĀLI

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) no 16. oktobra līdz šī gada beigām atļāvusi ieviest plašus gaisa telpas izmantošanas ierobežojumus Latvijas – Baltkrievijas robežas tuvumā.

Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi stājas spēkā pusnaktī uz 16. oktobrī. Tie būs spēkā līdz 31. decembrim. Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi noteikti no Lauderiem Krievijas pierobežas zonā līdz Medumiem Lietuvas pierobežas zonā, iekļaujot sevī tādas apdzīvotas vietas kā Dagda, Krāslava un daļu Daugavpils. Ierobežojumi noteikti no zemes līdz 2895 metru augstumam.

Ierobežojumi nepieciešami, lai Latvijas – Baltkrievijas pierobežā sekmīgi varētu nodrošināt netraucētu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumu uzpildi, kas saistīti ar pilotējamās aviācijas un bezpilota gaisa kuģu izmantošanu.

Ar NBS nesaistītiem bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem ir aizliegts izmantot gaisa telpu, ja nav saņemts saskaņojums lidojuma veikšanai. Lidojumus iespējams saskaņot vismaz vienu darba dienu iepriekš ar NBS Apvieto štābu. Informāciju par plānoto lidojumu nepieciešams sūtīt uz mamc@mil.lv un afcp@mil.lv.

CAA atgādina, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas Republikas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai — no 500 līdz 2500 eiro.

CAA atgādina, ka tālvadības pilotiem, pirms lidojuma veikšanas, jāpārliecinās vai konkrētajā vietā nav gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi. Informācija par noteiktajiem gaisa telpas ierobežojumiem pastāvīgi pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” mājaslapā ais.lgs.lv.

Papildu informācija:
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Operatīvo situāciju vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv

Ilūkstē notiks Marka Jermaka lekcijas