Pašvaldības autoceļa fondam palielināta valsts piešķirtā mērķdotācija

AKTUĀLI

Domes sēdē deputāti nobalsoja par Daugavpils novada pašvaldības autoceļa fonda sadali 2018. gadā. Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija  2018. gadam ir 1 012 710 eiro. Faktiski mērķdotācija no valsts bija nemainīga pēdējos trīs gadus, lai gan būvdarbi palika arvien dārgāki. Salīdzinot ar pēdējo trīsgadi, mērķdotācija šogad ir palielināta par 28 590 eiro.

Šobrīd ceļu ikdienas uzturēšanai finanšu līdzekļi novirzīti 216 479 eiro apmērā visām pagastu pārvaldēm un administrēšanas izdevumiem. Līdzekļi ir sadalīti pagastiem, ņemot vērā ceļu garumu un koeficientu – asfalts, grants un ielas. Balstoties uz šiem faktoriem,  lielākais finansējums piešķirts Demenes, Naujenes, Kalkūnes, Kalupes, Skrudalienas un Salienas pagastu pārvaldei.

Astoņiem pagastiem ir iedalīti papildus līdzekļi 197 046 eiro, lai segtu iepriekšējā gadā veikto ceļu atjaunošanas būvdarbu izpildes saistības – tā ir grants seguma atjaunošana ceļam “Rasnači – Baltmuiža” (Kalupe), “Ozoli – Avotiņi” (Nīcgale), “Švente – Gulbji” (Svente), “Tabore – Lapsas” (Tabore), “Mazie Astroni – Tīrumnieki” (Vecsaliena), grants kritisko posmu piebēršana ceļa posmā “Kščeva – Papuli” Medumu pagastā, ceļa “Vecpils – Daugava – m.Serenieši” uzturēšanai Naujenes pagastā un ceļa “Virognas ceļš” atjaunošanai Višķu pagastā.

Autoceļu fonda rezerves fondā vēl ir ieplānoti 599 185 eiro.

Višķu SAC iegādāsies specializētu mikroautobusu