Pašvaldība sniegs atbalstu energoefektivitātes darbiem daudzdzīvokļu mājai Kalkūnē

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Kalkūnes ciema daudzdzīvokļu mājai Ķieģeļu ielā Nr. 6, kuru apsaimnieko SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Daudzdzīvokļu mājai Ķieģeļu ielā Nr. 6 pašvaldības līdzfinansējums segs ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi 1800 eiro apmērā, ēkas energoaudita pārskata sagatavošanu 420,00 eiro un jumta seguma nomaiņu ar bēniņu siltināšanas darbiem 19 550.67 eiro (bez PVN). Kopējais finansējums sastāda 34 227.95 EUR, no tiem 21 770.67 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, atlikušo summu segs dzīvokļu īpašnieki.

Saskaņā ar iepirkumu, būvdarbus veiks SIA “Defass – D”. Būvdarbu izmaksas ar aizdevuma procentiem plānots nosegt 10 gadu laikā, papildus aprēķinot maksu par vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.26 EUR/m2 mēnesī. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja vērtējama kā laba, pēdējā gada laikā komunālie maksājumi nomaksāti 90.65% apmērā.

Ķieģeļu ielas māja Nr. 6 ekspluatācijā tika nodota 1965. gadā, tā ir trīsstāvu māja ar 12 dzīvokļiem, no kuriem 3 dzīvokļi pieder pašvaldībai. Mājai ir centralizētā apkure. Saskaņā ar energoauditu, pēc gala sienu siltināšanas enerģijas ietaupījums būs līdz 20.8Wh/m2 jeb 13,3%.

Foto - maps google

Tiks iegādātas divas automašīnas Višķu pagasta pārvaldes un aģentūras "Višķi" vajadzībām