Pasniegti augstākie Daugavpils novada domes apbalvojumi

AKTUĀLI

15. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja Latvijas  Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums „Kopīgs ceļš”, kura laikā pasniegti Daugavpils novada Atzinības raksti un balvas “Gada cilvēks 2019”.

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ļaudis vienojās kopīgā Baltijas ceļā. Šīs gadadienas tēma caurvija arī novada pasākumu, plīvojot visu trīs Baltijas valstu karogiem un izskanot triju valstu dejotāju soļiem.

Pirms 30 gadiem, 23. augustā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, sadodoties rokās, atgādināja pasaulei, ka Maskavā parakstītais Hitlera-Staļina pakts ir sadalījis Eiropu un lēmis trīs neatkarīgas Baltijas valstis Padomju Savienības okupācijai.

Kopīgajā ceļā piedalījās arī Daugavpils rajona iedzīvotāji. Rakstniece, viena no Latvijas Tautas frontes grupas dibinātājām Višķu pagastā Helma Judīte Hansone atceras, ka toreiz uz Baltijas ceļu no Višķu puses devās 38 cilvēki, katrs ar savu dzīves pieredzi -- partijas biedri un bezpartejiskie, ticīgie un ateisti, jaunieši un pensionāri. Klusumā, kas viņus apņēma, bijusi jūtama pulsa sitienu saskaņa garajā dzīvības ķēdē. Tai nebija redzams ne gals, ne sākums. Skaidri varējis dzirdēt pukstam sirdis vienādi Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Rokas ilgi nelaidās vaļā arī pēc tam, kad cilvēki jau sāka izklīst. Visi jutās vienoti Latvijai.

Šogad, pieminot akcijas “Baltijas ceļš” gadadienu, tika veidotas daudzas izstādes, uzņemtas filmas, rīkotas konferences un pasākumi. Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kamīnzālē ir iespēja apskatīt Naujenes Novadpētniecības muzeja izstādi “Ar brīvās Latvijas ideju sirdī” par mūsu valsts ceļu uz brīvības atjaunošanu.

Uzrunājot klātesošos, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pieminēja Latvijas vēstures smagās lappuses un sveica visus novada iedzīvotājus, kas tālajā 1989. gadā stāvēja „Baltijas ceļā” un sniedza savu roku un atbalstu Latvijas neatkarībai. Arvīds Kucins pateicās ikvienam Daugavpils novada iedzīvotājam, kurš ar savu atbalstu un labiem darbiem stiprina tā attīstību, godprātīgi strādā, izglīto jauno paaudzi, piedalās kultūras un sporta norisēs, ikvienam, kas pārdzīvo novada veiksmes un arī nepilnības. Pašvaldības vadītājs vēlēja ikvienam sirdī, domās un darbos iedegties par Latviju.

Šogad Latvijas Republikas proklamēšanas dienas priekšvakarā novada pašvaldība teica paldies sava novada iedzīvotājiem, pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem.

Novada domes Atzinības rakstus šogad saņēma 24 cilvēki, bet īpašā nominācija “Gada cilvēks” piešķirta četriem novada iedzīvotājiem.

Atzinības rakstu saņēma Kalupes pamatskolas sporta, mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetu skolotājs Vitālijs Aļeksejevs, Salienas pagasta bibliotēkas vadītāja Irēna Avlasina, Naujenes pagasta automašīnas vadītājs Broņislavs Čehanovskis, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" galvenā medicīnas māsa Natālija Degtjarjova, ārsta palīgs Ivetas Malnačes ģimenes ārsta praksē Līksnas pagastā Valentīna Gadzāne, biedrības "Daugavpils lietišķo sieviešu kluba “Olivia" valdes priekšsēdētāja Irīna Gorkina, autobusa vadītājs Kalupes pagastā Jānis Ivdra, Višķu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Anima Corde” vadītāja Agate Jermaļonoka, Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas zakristiāns Jānis Jonāns, Skrudalienas pagasta padomes kasiere-grāmatvede Marija Krasovska, Vaboles vidusskolas mūzikas skolotāja Elga Kursiša,  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes kultūras menedžere Anita Lipska, SIA "Grīvas poliklīnika” medicīnas statistiķe Valentīna Mažeika, Naujenes pamatskolas ģeogrāfijas, ķīmijas un mājturības skolotāja Zinaīda Pauliņa,  jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja, Tabores pagasta SIA "Mežvidi" vadītāja Nadežda Seļicka, SIA "AKAI" direktore un biedrības "Otrā māja dzīvniekiem" vadītāja Žaneta Sosnāre (Žaneta Sosnāre saņēma pateicību arī no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas), Naujenes pagasta ģimenes ārste Sandra Strode, Lāču pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Zinaīda Šumska, Nīcgales pagasta zemnieku saimniecības "Kalnalejas" īpašnieks Gunārs Trofimovičs, Dubnas pagasta kultūras nama folkloras kopas "Atzola” vadītāja Marija Umbraško, Skrudalienas bāriņtiesas sekretāre Valentīna Vencele, Kalkūnes pagasta pārvaldes traktortehnikas vadītājs Sergejs Ženihovs un SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" struktūrvienības "Centra poliklīnika" ķirurģijas daļas vadītājs Oļegs Žernoseks.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā „Uzņēmējdarbība” šogad saņēma AS „Latgales bekons” valdes priekšsēdētāja Anna Tenisa. Savā darbā Anna balstās uz zināšanām, pieredzi un intuīciju. Kritiskā brīdī cūkkopības nozarē, kad Latvijā izplatījās cūku mēris, kas skāra arī uzņēmuma cūku kompleksu, uzņēmums Annas vadībā spēja atdzimt un ir gatavs savu uzņēmējdarbību attīstīt tālāk. Uzņēmums neizmanto kredītu līdzekļus, strādā ar peļņu, ko iegulda uzņēmuma attīstībā, paplašina veikalu tīklu. Kolēģi Annu rakstu kā ļoti enerģisku, labu vadītāju, iejūtīgu un atbildīgu cilvēku. Uzņēmums piedalās ES sadarbības projektā „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, kā ietvaros tiek pārbūvēti pašvaldības ceļi, sakārtots Vīgantu ciems. Anna savā uzņēmumā iesaista arī jauniešus vasaras nodarbinātības pasākumos, piesaista darbam jaunus speciālistus – novada skolu absolventus.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā „Sociālā aprūpe” saņēma Daugavpils novada Sociālā dienesta Ģimeņu ar bērniem atbalsta daļas vadītāja Rita Beļska, kura sociālajam darbam veltījusi vairāk nekā 26 gadus. Sociālā darba iestrādes gūtas Kalkūnes pagastā, bet jau 8 gadus viņa strādā Sociālajā dienestā kā Ģimeņu ar bērniem atbalsta daļas vadītāja, koordinējot vienu no smagākajām daļām dienestā. Kolēģi Ritu raksturo kā precīzu, objektīvu, komunikablu, neatlaidīgu, korektu, godīgu un pedantisku, viņa vienmēr saglabā mieru un pārdomāti risina jebkuru problēmu, ir ļoti atsaucīga un zinoša. Pēc savas iniciatīvas 2018. gadā Rita ir izveidojusi Ģimeņu uzvedības korekcijas modeli, kas lieti noder sociālajā darbā.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā „Sports” saņēma Daugavpils novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris Jānis Petrovskis. Treneris darbam veltījis 52 dzīves gadus, vairums no kuriem pagāja, trenējot jaunos vieglatlētikas talantus un attīstot sportu Daugavpils novadā. Kolēģi Jāni raksturo kā īstu sava novada patriotu un profesionāli savā jomā, kuram darbs un sports ir pirmajā vietā. Savu enerģiju Jānis veltījis daudziem vieglatlētiem, kas guvuši Latvijas čempionu titulus dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Jānis joprojām ir lieliskā fiziskā formā un trenē jauniešus, turklāt ir vairāk nekā treneris, jo organizē jauniešiem pārgājienus, stiprina kolektīvu, iedziļinās jauniešu personiskās problēmās un cenšas palīdzēt. Jānis Petrovskis ir saņēmis daudzus apbalvojumus, tostarp Latvijas Vieglatlētikas savienības atzinību un balvu, kā arī saņēmis Daugavpils novada balvu „Mūža ieguldījums sportā”.

Balvu „Gada cilvēks” nominācijā „Sabiedriskā darbība” saņēma Vabole vidusskolas direktore un Līksnas draudzes biedrības vadītāja Elita Skrupska. Viņas vadībā pēdējos gados veikti nozīmīgi darbi kultūras mantojuma saglabāšanā un valsts arhitektūras pieminekļa Līksnas Vissvētā Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošanā. Tieši Elita bija tā, kas iedrošināja ikvienu palīdzēt Līksnas dievnamam. Viņa tika sadzirdēta, uzrakstīti vairāki projekti, saņemts valsts un novada pašvaldības finansējums. Elitas vadībā kopš 2015. gada notikuši vērienīgi jumta glābšanas pasākumi. 2019. gada sākumā veiksmīgi pabeigta baznīcas jumta konstrukciju stiprināšana un nomainīts jumta segums. Elita vada Vaboles vidusskolu, kas šogad svin 100 gadu jubileju. Skolas direktore lielu uzmanību velta skolas vēstures izpētei, skolotāju un absolventu atmiņu vākšanai. Pašlaik top grāmata par Vaboles vidusskolu.

Pasākuma laikā Latgales Plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne pasniedza Pateicības rakstu IK “Keramika – VG” vadītājam, Višķu pagasta amatniekam Valdim Grebežam, kurš šogad kļuva par „Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas 2019” laureātu nominācijā „Gada amatnieks”.

Svētku koncertā piedalījās tautas deju kolektīvs “Tuurit-Tuurit” no Pērnavas Igaunijā, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ežerunas” no Zarasu Kultūras centra Lietuvā un Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme”. Svētku noskaņojumu palīdzēja radīt arī grupa „Dvinskas muzikanti”.

Fotogalerija

Iedzīvotāji aicināti nosūtīt bezmaksas pastkarti tuviniekiem ar atgādinājumu uzstādīt dūmu detektoru