Pasaules sirds diena – 29.septembris

Sociālais darbs un veselība

Ik gadu 29. septembrī tiek svinēta Pasaules sirds diena, lai informētu sabiedrību par sirds un asinsvadu slimībām, apvienotu cilvēkus cīņā pret sirds un asinsvadu slimību radīto slogu, kā arī veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Sirds un asinsvadu veselība ir cilvēka dzīves kvalitātes pamatvērtība. Ja sirds ir vesela, tad cilvēkam ir lielāka iespēja būt aktīvam, dzīvespriecīgam, možam – un otrādi. 

Sirds un asinsvadu slimības ir biežākais nāves cēlonis pasaulē un arī Latvijā. Sirds un asinsvadu slimības ir cieši saistītas ar dzīvesveida paradumiem, it īpaši smēķēšanu (arī elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu), neveselīgu uzturu, mazkustīgumu un psihosociālu stresu. Gandrīz trīs ceturtdaļas no visām nāvēm, kas saistītas ar sirds un asinsvadu slimībām un citām hroniskām slimībām, varētu novērst, ja tiktu mainīti dzīvesveida paradumi.  

Šogad Pasaules sirds dienā SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “7 veidi, kā lutināt sirdi”, apkopojot vienkāršus ieteikumus, kā palīdzēt saglabāt sirds veselību un parūpēties par to ilgtermiņā, un infolapu bērniem un jauniešiem “Pasaules sirds diena”, ietverot aizraujošus faktus par sirdi un svarīgākos ieteikumus sirds veselībai. Pielikumā nosūtām infografiku un infolapu .pdf un .png formātos tematiskās dienas tēmas aktualizēšanai pašvaldībā. Aicinām ievietot sagatavotos materiālus pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī nosūtīt pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm, lai veicinātu iedzīvotājos izpratni par sirds veselību.  

Aicinām Pasaules sirds dienas ietvaros izmantot arī citus SPKC izstrādātos informatīvos materiālus, izglītojot pašvaldības iedzīvotājus

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit. 

Rūdīti kurzemnieki Bebrenē