Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Vabolē

AKTUĀLI

9. oktobra pēcpusdienā Vaboles kultūras namā uz pasākumu „Dzintara saulē...” kuplā skaitā bija ieradušies seniori un cilvēki ar īpašam vajadzībām. Pasākumā klātesošos uzrunāja Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza un Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja p.i. Vija Sibirceva. Izskanēja labas veselības, optimisma un veiksmes vēlējumi. Tika godināti arī tie, kuriem šogad nosvinētas apaļas jubilejas. Svētku noskaņu radīja Vaboles kultūras nama amatierteātra „Nagaidama prīca” dalībnieces Anna Jankoviča, Biruta Kokina un Renāte Litiņa, Višķu pagasta senioru deju kopa „Magones” (vad. Marija Šaršune) un pasākumu kuplināja Juris Ostrovskis ar grupu “Dvinskas muzikanti”.

Informāciju sagatavojusi:
Vaboles kultūras nama direktore Vija Pabērze

Poētiski - muzikāls pasākums "Dzejas un mākslas krustpunktā"