Pasākums senioriem Maļinovā

AKTUĀLI

Rudenīgajā, bet saulainajā 26. oktobra pēcpusdienā Maļinovas saieta namā uz ikgadējo pēcpusdienu pulcējās pagasta seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Ikvienam pagasta senioram tika nosūtīts ielūgums uz atpūtas pasākumu - koncertu "Mūžam jauni!" kopā ar saieta nama amatiermākslas kolektīviem un viesmāksliniekiem: senioru deju kolektīvu "Smaids" un dziedošo Vaļkovsku ģimeni no Naujenes pagasta. Deju kolektīvā "Smaids" bija dažas ļoti cienījama vecuma seniores, kas ar savu lepno stāju un kustībām pierādīja, ka arī pēc 80 dzīve neapstājas.

Liels paldies pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par viņu aktivitāti un dzīvesprieku.

Pasākumu atbalstīja pagasta pārvalde, nodrošinot koncerta dalībniekus un viesus ar transportu.

Neskaitāmās dziesmās, dejās, rotaļās atpūtas pasākuma dalībnieki nemanīja, ka ir jau dienu nomainījis vakars un laiks ir doties mājās. Novēlot visiem pasākuma dalībniekiem labu veselību, teicām: "Uz tikšanos nākošajā gadā!"

Informāciju sagatavojusi:
Saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Instrumentālā ansambļa dalība akordeonistu festivālā