Pārgājiens “Pilskalniem pa pēdām”

AKTUĀLI

14. oktobrī notiks pārgājiens "Pilskalniem pa pēdām". Sākums Ilūkstē, pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas, noslēgums Bebrenē.

Cilvēka un dzīvnieka veselība ir kopīga veselība