Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

AKTUĀLI

2020. gada 25. marta Daugavpils novada domes sēdē, pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu, deputāti noteica, ka:

  • 2020. gadā nekustamā īpašuma nodoklis divu ceturtdaļu apmērā no gada summas maksājams ne vēlāk kā 15. maijā un vienas ceturtdaļas apmērā no gada summas - ne vēlāk kā 17. augustā un 16. novembrī.

Ārkārtējās situācijas apstākļos Daugavpils novada pašvaldība nolēma iet pretī novada iedzīvotājiem, jo Covid-19 izraisīto ierobežojumu dēļ, tiek ierobežota skaidrās naudas aprite pašvaldības institūcijās. Iepriekš noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas datums (31. marts) tiek pagarināts līdz 15. maijam. Līdz norādītajam datumam iedzīvotājiem ir jāsamaksā divus no četriem gada maksājumiem. Pārējos maksājumus ir jāveic atbilstoši likumā norādītajiem datumiem: 17. augustam un 16. novembrim attiecīgi.

 

Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā