Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā

AKTUĀLI

Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem