Par viedu un stipru Sēliju un Latviju

AKTUĀLI

Sestdien, 9. septembrī, Sunākstes mācītājmuižas parkā tika atklāts skulpturālais ansamblis “Gaismas vārti”, kas veltīts divām nozīmīgām, no Sēlijas nākušām dzimtām – Stenderiem un Stradiņiem. Šis ansamblis veltīts akadēmiķim Jānim Stradiņam un mūsu novadniekam Gothardam Frīdriham Stenderam.

Pasākumu apmeklēja arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un uzrunāja klātesošos*: “Stradiņa izvirzītie problēmjautājumi savu aktualitāti saglabā arī šodien, kad akadēmiķis jau aizsaulē. Taču ir arī labas ziņas. Akadēmiķa iekustinātā Sēlijas atjaunotnes ideja ir pārtapusi notikumu un būtisku pavērsienu plūsmā. Lai gan Sēlijas kultūrvēsturiskais areāls pamatā izvietojies trīs novadu – Aizkraukles, Jēkabpils un Augšdaugavas novadu teritorijās –, 2021. gadā pieņemtais Latviešu vēsturisko zemju likums Sēliju kā vienotu vēsturisko zemi pacēlis līdzvērtīgā statusā ar četrām pārējām vēsturiskajām Latvijas zemēm.

Pēdējos gados visā Sēlijā sevišķi rosīgi darbojušās vietējās kopienas. Gan sabiedriskajos medijos, gan citos saziņas līdzekļos aktīvi tiek popularizēts sēļu kultūrvēsturiskais mantojums. Pirmo reizi Latvijas vēsturē tiek realizēta valsts finansēta programma, kuras projekti ģeogrāfiski aptver visu Sēlijas zemi. Mēs šobrīd atrodamies jaudīga akmens ansambļa priekšā. Piecu gadu laikā īstenojusies vērienīgā Gaismas ceļa ideja. Tā dzimusi, akadēmiķim Jānim Stradiņam aizejot mūžībā, un tapusi realizēta viņa deviņdesmitās dzimšanas dienas gadā. (..)

Par lepnu un gudru Latviju. Jānis Stradiņš visa sava radošā mūža garumā atgādināja, ka, tikai nepārtraukti tiecoties pēc apgaismības un patiesām zināšanām, nācija sasniedz savu valstiskumu. Taču valstiskums ir stiprs un ilgtspējīgs tikai tad, ja nācija turpina tiekties pēc arvien jaunām zināšanām, rada un atbalsta kultūru. Valsts ir zinošas un kultūras apgaismotas nācijas ceļš nākotnē.

Tieši tāpat kā zemeslode nerimstoši veic savu gaitu ap sauli, tā savā iecerē un īstenojumā jaudīgais, ārēji statiskais, atturīgais ansamblis koncentrē sevī nepārtrauktas kustības ideju. Tēlnieciskais ansamblis “Gaismas vārti” “nekurienes” vietai ir piešķīris īpašu viedumu.

Simboliskā zināšanu gaisma nu kvēlo vēsturiskajā Sēlijas zemē, no dienvidaustrumiem izgaismojot Latviju. Lai šis mākslas darbs ir kā mudinājums turpināt izkopt sēļu zemi ar pašapziņu un, lepni paceltu galvu, nest Sēlijas vārdu Latvijā un pasaulē.

Šajā sēļiem nozīmīgajā notikumā piedalījās arī Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktais “Lašu koris”, izpušķojot pasākumu ar savām skanīgajām balsīm.

Lepojamies par to, ka esam latvieši, lepojamies par to, ka esam sēļi!

*https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidents-sunakste-atklaj-telniecisku-vides-objektu-gaismas-varti

Teksts: Māra Multiņa, foto: Maija Žigajeva

Sniegsim atbalstu par 7.augusta vētras radītajiem zaudējumiem arī apdrošinātām ēkām