Par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Svetlana Kursīte

AKTUĀLI

Ar 1. septembri par jauno Salienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Svetlana Kursīte, kura līdz tam ieņēma Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Svetlanai Kursītei ir Daugavpils Universitātes maģistra grāds pedagoģijā ar ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājas kvalifikāciju, kā arī 2015. gadā iegūts bakalaura grāds tiesībzinātnē ar kvalifikāciju juriskonsults, absolvējot Baltijas Starptautisko akadēmiju. Līdzšinējā darba pieredze no 2008. līdz 2015. gadam Svetlanai Kursītei bija saistīta ar Skrudalienas pamatskolu, kur viņa strādāja par skolotāju, no 2015. līdz 2017. gadam viņa pildīja Skrudalienas bāriņtiesas locekles pienākumus, savukārt kopš pērnā gada februāra Svetlana bija Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāja.

Balstoties uz 11. jūlijā Daugavpils novada domes sēdē pieņemto lēmumu par Vecsalienas pagasta pārvaldes kā iestādes likvidāciju, tagad un turpmāk par Vecsalienas pagastu kā administratīvo vienību atbildēs nesen izveidotā Salienas pagasta pārvaldes struktūrvienība.

Jābilst, ka domes sēdē tāpat pieņemts lēmums par iepriekšējā Salienas pagasta pārvaldes vadītāja Rišarda Jermaļonoka atbrīvošanu no amata pēc darbinieka un darba devēja vienošanās. Rišards Jermaļonoks par Salienas pagasta pārvaldes vadītāju nostrādāja 18 gadus.

Ināra Ondzule iecelta par Špoģu vidusskolas direktori