Ināra Ondzule iecelta par Špoģu vidusskolas direktori

AKTUĀLI

Novada domes sēdē pieņemts lēmums iecelt Ināru Ondzuli par Špoģu vidusskolas direktori. Ināra Ondzule 19 gadu garumā strādāja par direktori Kalupes pamatskolā, pirms tam, kopš 1987. gada – bijusi par direktora vietnieci.

Tāpat ar domes lēmumu no Špoģu vidusskolas direktora amata pēc darbinieka un darba devēja vienošanās atbrīvots Jānis Belkovskis, kas devies pelnītā atpūtā. Jānis Belkovskis Špoģu vidusskolas direktora amatā nostrādāja apaļus 30 gadus. Pēc izglītības viņš ir fizikas un matemātikas skolotājs, kas savas darba gaitas par direktoru uzsāka 1980. gadā Asūnes skolā, savukārt no 1983. līdz 1989. gadam ir bijis Krāslavas 2. vidusskolas direktors.

Rudens uzņemšana biznesa inkubatorā