Par Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku

AKTUĀLI

Jaunā gada brīvdienās Dzimtsarakstu nodaļa strādās dežūrrežīmā. Tālruņi: 26302417, 29875125, 29877122

Sociālo iestāžu klienti tika iepriecināti ar novada domes dāvanām